Chính Sách Bảo Mật

Chúng Tôi Là Ai?

Văn bản được đề xuất từ: Địa chỉ website là: https://point-travel.com/.

Bình Luận

Nội dung được đề xuất: Khi khách hàng truy cập để lại các bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu được hiển thị trong các biểu mẫu bình luận cũng là địa chỉ IP của người truy cập và các chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi các ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp các dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hoặc là không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có ngay tại đây: https://automattic.com/privacy/ Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Nội dung được đề xuất: Nếu bạn tải các hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có các dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất cứ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nội dung được đề xuất: Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cần cung cấp nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập các thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được website lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn đăng nhập vào trang, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm các thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài các cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần đây nhất sẽ được lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất sẽ được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu khoảng hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản đăng nhập, thông tin cookie sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này sẽ không chứa các thông tin cá nhân và chỉ đợn giản bao gồm ID của các bài viết mà bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn trong một ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Nội dung được đề xuất: Các bài viết trên trang website này có thể bao gồm các nội dung được nhúng (ví dụ, hình ảnh, video, bài viết, v.v…), Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách hàng đã truy cập vào trang web khác

Nhưng website này có thể thu thập các dữ liệu về bạn, sử dụng các cookie, nhúng các trình theo dõi của các bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm các theo dõi tương tác của bạn với các nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Nội dung được đề xuất: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nội dung được đề xuất: Nếu bạn để lại các bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận mọi bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt

Đối với những người dùng đăng ký trên các trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng sẽ lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng trên trang web đều có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ mọi lúc (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng sẽ có thể xem và chính sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nội dung được đề xuất: Nếu bạn có tài khoản trên trang website này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận các tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm tất cả dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng sẽ có thể yêu cầu chúng tôi xóa tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này sẽ không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc các thông tin bảo mật

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Nội dung được đề xuất: Các bình luận của khách (không phải là thành viên) đều có thể được kiểm tra thông qua các dịch vụ tự động phát hiện spam.

Các chính sách bảo mật sẽ đều được QH88 chấp thuận và đền bù nếu khách hàng gặp phải các lỗi nào trong cam kết.